” نصب رايگان ” به مناسبت ماه مبارك رمضان ( در تهران )
پردازش سیگنال نورون ( شركت نورون ) مورد تایید” وزارت صنایع و معادن ” و دارنده ” نماد اعتماد الكترونيكی “
” ارسال رايگان ” به سراسر كشور
انتقال تصوير

نحوه انتقال تصاوير دوربين مداربسته به موبایل و تبلت

اموزش انتقال تصوير

بیشتر بدانید
انتن مركزی

آنتن مرکزی در مراکز تجاری – اداری

همواره نبود تخصص در طراحی و اجرا و همچنین عدم وجود تجهیزات متناسب برای نصب و راه اندازی یک سیستم تلویزیونی جامع، بزرگترین معضل اکثر پاساژ ها و مراکز تجاری می باشد.
شناخت نیازهای مشتریان با توجه به امکاناتشان و همچنین محقق سازی این نیاز ها توسط یک سیستم تلویزیونی یکپارچه یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین وظیفه متخصصین ما می باشد.

ویژگی های آنتن مرکزی و کارایی آن در مراکز تجاری

نیازسنجی اولین قدم در ایجاد یک سیستم کارآمد:
یکی از معضلات هر پروژه ناموفق، عدم انجام نیازسنجی از مشتریان است و اهمیت آن در این است که پیمانکار درک کند مشتریان دقیقا چه چیزی از او می خواهند و با دانستن همه جزئیات مد نظر مشتری، بتواند ایشان را با کمترین هزینه، اتلاف انرژی و زمان به مقصود خود برساند.
کارشناسان ما جهت بهبود در نوع عملکرد و همچنین جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه برای مشتریان اقدام به نیازسنجی مشتریان کرده تا هم کارفرما و هم پیمانکار بدانند قرار است چه مسیری را در رسیدن به هدف، با چه امکاناتی طی نمایند تا به بهترین نتیجه برسند.

خواندن ادامه مطلب

آنتن مرکزی در منازل مسکونی ها

همواره نبود تخصص در طراحی و اجرا و همچنین عدم وجود تجهیزات متناسب برای نصب و راه اندازی یک سیستم تلویزیونی جامع، بزرگترین معضل برخی از ساختمان های مسکونی می باشد.
شناخت نیازهای مشتریان با توجه به امکاناتشان و همچنین محقق سازی این نیاز ها توسط یک سیستم تلویزیونی یکپارچه یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین وظیفه ما می باشد.

ویژگی های آنتن مرکزی و کارایی آن در ساختمان های مسکونی

نیازسنجی اولین قدم در ایجاد یک سیستم کارآمد:
یکی از معضلات هر پروژه ناموفق، عدم انجام نیازسنجی از مشتریان است و اهمیت آن در این است که پیمانکار درک کند مشتریان دقیقا چه چیزی از او می خواهند و با دانستن همه جزئیات مد نظر مشتری، بتواند ایشان را با کمترین هزینه، اتلاف انرژی و زمان به مقصود خود برساند.
کارشناسان ما جهت بهبود در نوع عملکرد و همچنین جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه برای مشتریان اقدام به نیازسنجی مشتریان کرده تا هم کارفرما و هم پیمانکار بدانند قرار است چه مسیری را در رسیدن به هدف، با چه امکاناتی طی نمایند تا به بهترین نتیجه برسند.

آنتن مرکزی در بیمارستان ها

همواره نبود تخصص در طراحی و اجرا و همچنین عدم وجود تجهیزات متناسب برای نصب و راه اندازی یک سیستم تلویزیونی جامع، بزرگترین معضل بیمارستان ها و مراکز درمانی می باشد.
شناخت نیازهای مشتریان با توجه به امکاناتشان و همچنین محقق سازی این نیاز ها توسط یک سیستم تلویزیونی یکپارچه یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین وظیفه متخصصین می باشد.

ویژگی های آنتن مرکزی و کارایی آن در بیمارستان و مراکز درمانی

نیازسنجی اولین قدم در ایجاد یک سیستم کارآمد:
یکی از معضلات هر پروژه ناموفق، عدم انجام نیازسنجی از مشتریان است و اهمیت آن در این است که پیمانکار درک کند مشتریان دقیقا چه چیزی از او می خواهند و با دانستن همه جزئیات مد نظر مشتری، بتواند ایشان را با کمترین هزینه، اتلاف انرژی و زمان به مقصود خود برساند.
کارشناسان ما جهت بهبود در نوع عملکرد و همچنین جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه برای مشتریان اقدام به نیازسنجی مشتریان کرده تا هم کارفرما و هم پیمانکار بدانند قرار است چه مسیری را در رسیدن به هدف، با چه امکاناتی طی نمایند تا به بهترین نتیجه برسند.

آنتن مرکزی در هتل ها

همواره نبود تخصص در طراحی و اجرا و همچنین عدم وجود تجهیزات متناسب برای نصب و راه اندازی یک سیستم تلویزیونی جامع، بزرگترین معضل هتل ها و مراکز اقامتی می باشد.
شناخت نیازهای مشتریان با توجه به امکاناتشان و همچنین محقق سازی این نیاز ها توسط یک سیستم تلویزیونی یکپارچه یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین وظیفه ما می باشد.

خواندن ادامه مطلب