مقايسه تكنولوژي CCD و CMOS در دوربین مداربسته

تكنولوژی CCD بهتر است يا CMOS ؟

مقدمه :

براي پي بردن به اين موضوع كه كدام يك از اين دو تكنولوژي كدام يك بهتر است و تصوير بهتري در اختيار كاربر قرار مي دهد، لازم است در ابتدا نحوه ي عملكرد هر كدام از اين تكنولوژي ها را فرا بگيريم :

CCD چطور كار ميكند ؟

داراي دو بخش اصلي مجزا از هم ميباشد :

1-بخش سنسور تصوير (فتو ديود)

2-بخش پردازشگر تصوير (اي سي)

به دليل جدا بودن فتو ديود از اي سي امكان جذب نور در اين تكنولوژي در حالت حداكثر ممكن است و با توجه به اينكه از يك اين اي سي جداگانه جهت پردازش تصاوير تهيه شده توسط فتوديودها استفاده مي شود هم ميتوان امكانات بيشتري ( از جمله الگوريتم هاي حذف نويز، تشخيص چهره، تشخيص حركت و … ) را به سيستم تصوير برداري اضافه كرد.

CMOS چطور كار مي كند ؟

تفاوت اصلي تكنولوژي CCD و CMOS در اين است كه فتو ديود و اي سي بر روي يك برد سوار شده است. اين روش باعث پايين امدن مصرف انرژي نسبت به تكنولوژي CCD و كمتر شدن قيمت تمام شده محصول تهيه شده با تكنولوژي CMOS مي شود ولي با توجه به كيفيت پايين تر و حساسيت به نور كمترنمي توان گفت كه دوربين هايي كه از تكنولوژي CMOS استفاده ميكنند كارايي بهتري نسبت به دوربين هاي مشابه با تكنولوژي CCD دارند.

همانطور كه در تصاوير مقايسه شده بين تكنولوژي CCD و CMOS انجام شده است، تصاوير تهيه شده توسط CCDداراي نويز كمتري نسبت به CMOS است و رنگها شفافيت و واقعيت بيشتري دارند.بطور كلي اگر بخواهيم دو تكنولوژي CCD و CMOS را با هم مقايسه كنيم مي توانيم به موارد زير اشاره كنيم :

دوربين هاي CMOS حساسيت نور كمتري دارند، لذا تصوير دريافت شده از كيفيت پايينتري نسبت به تكنولوزي CCD برخوردار است

-دوربين هاي CMOS حساسيت بيشتري نسبت به نويز دارند

-دوربين هاي CMOS در هنگام استفاده از سيستم ديد در شب چون از سيستم مادون قرمز استفاده مي كند و نور تك رنگ با قدرت كم در محيط وجود دارد، تصاوير مناسبي ارايه نمي دهد

-دوربين هاي CMOS ارزان تر از دوربين هاي CCD هستند و اين به دليل عدم استفاده از يك برد مجزا جهت پردازش تصوير است

-دوربين هاي CMOS  مصرف انرژي كمتري نسبت به دوربين هاي CCD دارند و در صورتي كه شما از سيستم هاي امنيت تصويري با باطري (يو پي اس) استفاده ميكنيد، بكار بردندوربين هاي CMOS به صرفه تر است

-قابليت دوربين هاي CMOS براي تشخيص چهره، حركت و…پايين تر از دوربين هاي CCD است

-دوربين هاي CCD با سرعت بيشتري عمل تصوير برداري از اجسام متحرك را انجام ميدهند لذا تصوير واضح تر خواهد بود

پردازش سيگنال نورون(شركت نورون) مجري بزرگترين پروزه هاي دوربين مداربسته – انتن مركزي

02122200142

02188270296