علایم اختصارِی دوربین مداربسته

علایم اختصارِی دوربین مداربسته