دوربین مدار بسته مخفی !

 

قانون دوربین مدار بسته مخفی

دوربین مداربسته یکی از ابزارهای تامین امنیت است که میتوان بوسیله آن جلوی بسیاری از ناهنجاری ها و جرم ها را گرفت و در زمان وقوع جرم از آن جهت اثبات جرم و شناسایی فرد مجرم استفاده کرد اما همانطور که مزایایی دارد، میتواند وسیله ای برای سو استفاده نیز قرار گیرد.

دوربین مخفی یکی از وسایلی است که میتواند بشدت حریم خصوصی افراد را تحت تاپیر قرار دهد باعث تغییر زندگی افراد شود.

به همین دلیل قانون گزار نصب هرگونه دوربین مداربسته مخفی جرم دانسته و با متخلفان بشدت برخورد میکند. لازم بذکر است که هیچ فرد یا نهادی اجازه نصب اینگونه دوربین های مداربسته را ندارند و حتی نصب دوربین مداربسته مخفی در داخل منزل نیز ممنوع است.

مشاهده شده است برخی افراد درخواست نصب دوربین مخفی در فضای شخصی خود را دارند در حالی که ایشان از ماده قانونی آن مطلع نیستند و نصب اینگونه دوربین های مدار بسته هم کارفرما را به دردسر میاندازد هم فروشنده انرا هم نصاب را. اینگونه دوربینهای مداربسته جزو ابزار استراق سمع هستند !

پردازش سیگنال نورون